Kopiowanie ustawień IU między użytkownikami

< Cofnij

Uwaga!

Opcja Merge dobrze sprawdza się w przypadkach gdy różnice między modelami są nie duże. Np. dodaliśmy do interfejsu widok lub filtr. Jeżeli interfejs i ustawienia były mocno przebudowywane wówczas wynik operacji Merge może być daleki od oczekiwań. Obiekty mogą nałożyć się na siebie, wówczas należy stosować Overwrite.

 

W panelu nawigacyjnym przejdź do Ustawienia -> Model Difference. Zostanie  wywołana lista użytkowników  i  ich  kontekstów. Aby skopiować  ustawienia UI  wybierz  z menu  Narzędzia  opcję Copy Model Difference.

Objaśnienia:

  • (1) Copy behaviuor – Overwrite –   czyści wszystkie ustawienia UI  w kontekstach  użytkowników docelowych  i  nadpisuje  ustawieniami z  użytkownika źródłowego. 
    Merge – powoduje  wgranie różnic  bez  usuwania  wcześniejszych ustawień. 
  • (2) Source Model Difference : Ustawienia  użytkownika  z którego  będziemy kopiować  ( ustawienia źródłowe)
  • (3) Lista użytkowników  docelowych  – do których kopiujemy ustawienia
  • (4) Przycisk za pomocą , którego możemy dodać  użytkowników  docelowych
  • (5) Przycisk za pomocą , którego możemy odjąć   użytkowników  końcowych.